Agelast podcast
Agelast podcast

Episode · 8 months ago

Podcast 075: prof. dr Milan Vukomanović

ABOUT THIS EPISODE

Podržite me na Patreonu: https://www.patreon.com/agelast

Jednokratne donacije kanalu: https://www.paypal.me/agelastpodcast

Kripto donacije:

BTC: 1BdrToPVPRbMtzPkdX8z3wviTHZZyzqD7w

ETH: 0xe189975f215102DD2e2442B060D00b524a608167

FB: https://www.facebook.com/galebnikacevic

Instagram: https://www.instagram.com/agelast_/

Twitter: https://twitter.com/GalebNikacevic

Wolt kućna dostava: https://wolt.com/en/discovery (iskoristite kod AGELAST prilikom prve porudžbine i ostvarite 3x200rsd popusta na kućnu dostavu)

Hooloovoo:

1. Sajt: https://hooloovoo.rs/

2. Instagram: https://www.instagram.com/hooloovoo.rs/

3. Facebook: https://www.facebook.com/hooloovosoftware

Sheriff Woodworking Shop: https://www.instagram.com/sheriff_woodworkshop/

Gost je prof. dr Milan Vukomanović. Doktorirao je u SAD 1993. godine, a do 1995. predavao je na Univerzitetu u Pitsburgu. Bio je i gostujući profesor tog Univerziteta u programu “Semester at Sea” (2002), kao i predavač po pozivu na Univerzitetu u Trondhajmu, Norveška (NTNU). Danas je redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Odeljenje za sociologiju), a povremeno je predavao i na Filološkom fakultetu i Fakultetu političkih nauka. Suosnivač je Centra za istraživanja religije i član međunarodne akademske razmene u oblasti religija Balkana, koju koordinira Univerzitet u Oslu, kao i međunarodnog foruma „Islam in South East Europe Forum”.Objavio je oko 300 naučnih i stručnih radova na srpskom i engleskom jeziku. Oblast njegovog naučnog interesovanja kreće se od sociologije religije i međureligijskog dijaloga do studija ranog hrišćanstva i islama.Od ranog hrišćanstva, hrišćanskog pluralizma, preko Kumranskih spisa, biblioteke Nag Hamadi, pa sve do spisa Spetuaginta i brojnih pitanja autorstva hiljada i hiljada autentičnih rukopisa, bavili smo se u ovoj epizodi problemima i istorijsko-književnim i sociološkim razumevanjem spisa koji je ključno uticao na razvoj celokupne judeohrišćanske tradicije u kojoj živimo i danas.

Od sada, Agelast podcast se nalazi na novom hosting serveru, Sounder.fm:

Producent: Sandra Planojević Hasci-Jare

Audio: Marko Ignjatović

PR & Organizacija: Sandra Planojević Hasci-Jare

Instagram:

Galeb Nikačević Hasci-Jare: https://www.instagram.com/agelast_/

Sandra Planojević: https://www.instagram.com/run_lola_run_7/

Marko Ignjatović: nema instagram.