Agelast podcast
Agelast podcast

Episode · 2 years ago

Podcast 012: Nikola Jovanović (Muzička industrija u Srbiji)

ABOUT THIS EPISODE

Nikola Jovanović je izdavač, muzički menadžer i predavač. Predaje autorsko i srodno pravo u diskografiji na SAE institutu, radio je kao promoter i organizator koncerata i festivala, a zajedno smo svojevremeno radili na MTV Adria. Sarađuje blisko sa Bassivity izdavačkom kućom, kao i Balkatonom. Menadžer je trenutno veoma popularnog benda Buč Kesidi. O muzičkoj industriji u Srbiji razgovarali smo u dva sata programa koji je, nadam se, prijemčljiv za većinu, iako su u pitanju tradicionalno teške i nepopularne teme. Bez obzira na to, verujem da je pitanje muzičke industrije i u širem kontekstu uopšte kulture u Srbiji veoma važno i da mu se ne pridaje dovoljno pažnje u javnom prostoru. Tonska obrada: Marko Ignjatović